Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja nawracająca – kolejne publikacje naukowe naszych specjalistów

W czasopiśmie Psychiatria Polska ukazał się artykuł na temat depresji nawracającej, którego współautorem jest specjalista Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek. W pracy „Stężenie magnezu w surowicy jako potencjalny marker stanu u chorych na depresję jednobiegunową”, autorzy wykazali znaczące podwyższenie stężenia magnezu u pacjentów znajdujących się w depresji w porównaniu do zdrowych ochotników. Natomiast u osób znajdujących się w remisji objawów depresyjnych stężenie magnezu wracało do normy. Podłoże tego zjawiska, opisywanego już wcześniej w nielicznych doniesieniach naukowych, nie jest jasne. Z całą pewnością nie oznacza ono jednak że pacjenci cierpiący na depresję nie powinni zażywać preparatów zawierających magnez. Jak wykazywano w badaniach eksperymentalnych i klinicznych, magnez przyczynia się do hamowania, typowych dla ostrych objawów depresyjnych procesów nadmiernego pobudzania i uszkadzania komórek nerwowych. Ponadto wykazuje on działanie przeciwlękowe, pojawiają się również doniesienia sugerujące że jon ten może potencjalizować działanie leków przeciwdepresyjnych lub nawet wykazywać samodzielne działanie przeciwdepresyjne. Omawiany artykuł (dostępny w pełnej wersji na stronie www czasopisma) jest pierwszą z cyklu licznych publikacji będących owocem projektu badawczego DEMETER, którego celem jest poszukiwanie markerów biochemicznych chorób afektywnych, czyli takich substancji, których oznaczanie z materiału biologicznego pobranego od pacjenta (np. krew) pozwalało by na monitorowanie przebiegu choroby i jej leczenia, identyfikację ryzyka oporności na leczenie lub postawienie właściwej diagnozy, pozwalającej na odróżnienie depresji jednobiegunowej od zaburzeń depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica