Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr n. med. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra, lekarz z 15-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie kieruje Oddziałem A (Zaburzeń Afektywnych). Współpracuje z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; dydaktyk. Zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów, lekarzy innych specjalności i pracowników branży farmaceutycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych.

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor blisko 150 publikacji naukowych. Współautor wielu książek m.in.: „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

Jego główne zainteresowania zawodowe to: leczenie depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowych; współwystępowanie bólu i zaburzeń psychicznych, farmakoterapia stanów opornych na leczenie, interakcje i działania niepożądane leków, neuropsychiatria, biologiczne podstawy chorób psychicznych, wczesna diagnostyka i profilaktyka zaburzeń nastroju, zagadnienia współpracy lekarz–pacjent.

W wolnych chwilach zajmuje się poezją współczesną, religioznawstwem, semiotyką, historią sztuki i antropologią kulturową.

Zobacz wszystkie (47)
Materiały dla pacjentów - dr n. med. Marcin Siwek:

Poznaj również innych naszych specjalistów: