Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum mianowany Kierownikiem Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2018 roku specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek objął funkcję Kierownika Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Zakład Zaburzeń Afektywnych to placówka naukowa prowadząca badania, których celem jest poznanie etiopatogenezy i epidemiologii oraz opracowywanie nowych metod leczenia i rozpoznawania zaburzeń nastroju, w oparciu o działalność własną, a także współpracę z innymi wiodącymi polskimi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Szczególne obszary zainteresowania zespołu Zakładu to: psychofarmakoterapia, poszukiwania markerów laboratoryjnych, neuropsychologicznych oraz neuroobrazowych depresji i choroby dwubiegunowej, badania nad zastosowaniem nowych technologii w diagnostyce zaburzeń afektywnych, badania nad związkami depresji z chorobami somatycznymi. Ponadto, we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Zakład Zaburzeń Afektywnych sprawuje opiekę nad dwoma Studenckimi Kołami Naukowymi: Kołem Psychiatrii Dorosłych i Kołem  Chorób Afektywnych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileuszowa Konferencja „Kontrowersje w psychiatrii 2018” z udziałem naszych specjalistów

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się jubileuszowa, X Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii…...

Zamknij