Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Choroba dwubiegunowa a stan zapalny – polskie badania

Wyniki badań wskazująże zarówno depresja nawracająca jak i choroba dwubiegunowa wiążą się z występowaniem zaburzeń funkcji układu odpornościowego oraz aktywacją procesów prozapalnych w całym organizmie. Jednym ze sposobów na obserwację tych zjawisk jest ocena aktywności cytokin, czyli białek odpowiedzialnych za namnażanie się oraz regulację czynności i aktywności komórek układu immunologicznego. Do cytokin należą między innymi Intreleukiny (IL – wpływające na aktywność i komunikację leukocytów tj. białych krwinek) oraz TNF – czynnik martwicy guzów, biorący między innymi udział w aktywacji procesów zapalnych. Poza samymi cytokinami badać można również poziom i aktywność ich receptorów.

Polscy badacze z Zakładu zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ (w tym, specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marcin Siwek), we współpracy z naukowcami z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Kliniką Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu przeprowadzili badanie, którego celem była ocena zmian stężeń rozpuszczalnych receptorów (oznaczanych we krwi) dla niektórych interleukin oraz TNF, u pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, w porównaniu do zdrowych ochotników. Wykazano że podwyższony poziom rozpuszczalnego receptora dla TNF odzwierciedla stopień nasilenidepresji oraz obecność głębokiego stanu depresjiczyli tak zwanego zespołu melancholicznego (charakteryzuje się on m.in.: spadkiem apetytu i/lub wagi ciała, znaczącymi zmianami napędu [spowolnienie lub pobudzenie], pogorszeniem samopoczucia nad ranem i przedwczesnym budzeniem, a także nasilonym poczuciem winy). Ponadto zarówno podwyższony poziom rozpuszczanego receptora dla TNF jak i obniżony poziom receptora dla interleukiny-2 (IL-2), mogą wskazywać na bardziej zaawansowaną a co za tym idzie trudniejszą do leczenia postać choroby dwubiegunowej. Dane te dostarczają kolejnych dowodów na udział procesów zapalnych w rozwoju choroby dwubiegunowej oraz mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania użytecznych testów laboratoryjnych pozwalających na wykrycie choroby dwubiegunowej, a także monitorowanie jej przebiegu i prognozowanie wyników leczenia.

Wyniki badania opublikowano w prestiżowym czasopiśmie  Molecular Neurobiology. 

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czym są zaburzenia psychosomatyczne?
14 września 2021

Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), które mają podłoże w psychice. Niekiedy nazywa się je także zaburzeniami... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica