Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zespoły bólowe i zaburzenia psychiczne – wykład specjalisty Centrum Dobrej Terapii

W dniu 8 listopada w Katowicach odbyło się spotkanie naukowo-dydaktyczne, pod patronatem Śląskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny paliatywnej, którego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych specjalistów w ww. dziedzinie, w  takich obszarach jak diagnostyka i leczenie bólu oraz współwystępujących z bólem zaburzeń.

Jednym z ekspertów zaproszonych na spotkanie był specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marin Siwek, który wygłosił wykład dotyczący występowania objawów depresyjnych, lękowych i bezsenności u pacjentów z zespołami bólowymi. Ekspert przedstawił najważniejsze zasady ich rozpoznawania oraz leczenia, z uwzględnieniem interakcji leków psychotropowych z lekami przeciwbólowymi oraz omówieniem przeciwwskazań i zasad bezpieczeństwa, mających na celu unikanie powikłań somatycznych leczenia psychiatrycznego u pacjentów z przewlekłym bólem i poważnymi chorobami (w tym chorobą nowotworową). Docent Siwek zwrócił również uwagę na ryzyko występowania zaburzeń depresyjnych i lękowych u opiekunów pacjentów z chorobą nowotworową, zwłaszcza w przypadku konieczności opieki paliatywnej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa