Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na temat leczenia bólu

W dniu 6 grudnia w Krakowie, pod patronatem Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Opieki Paliatywnej, odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. „Problemy pacjenta w medycynie paliatywnej”.

Jednym z ekspertów zaproszonych na spotkanie był dr hab. n. med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład „Czy można leczyć ból u pacjenta z zaawansowaną choroba nowotworową neuroleptykami?”. Docent Siwek w pierwszej kolejności przedstawił przesłanki teoretyczne oraz wyniki nielicznych badań, sugerujących możliwość potencjalnego działania przeciwbólowego leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków). Następnie omówił inne wskazania, w których leki te okazują się bardzo przydatne w opiece paliatywnej oraz u pacjentów cierpiących z powodu zespołów bólowych, takie jak np. leczenie jakościowych zaburzeń świadomości oraz psychoz, terapia zaburzeń opornych na leczenie: bezsenności, stanów pobudzenia i nasilonych zaburzeń zachowania, a także możliwość wykorzystania działania przeciwwymiotnego neuroleptyków. Istotną częścią wykładu była również analiza poszczególnych leków przeciwpsychotycznych oraz ich grup, pod kątem ryzyka interakcji, działań niepożądanych, powikłań i przeciwwskazań u pacjentów w poważnym stanie somatycznym i z licznymi chorobami. 

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: