Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

W dniach 8-10 czerwca 2017 roku, w Elblągu, odbył się piąty Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, w ramach którego wybitni specjaliści zajmujący się leczeniem bólu i współwystępujących z nim innych problemów zdrowotnych, przedstawiali wyniki aktualnych badań, nowoczesne standardy postępowania, najnowsze leki oraz swoje własne doświadczenia kliniczne.

W piątek 9 czerwca specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek, wygłosił wykład „Depresja i bezsenność u pacjenta z przewlekłym bólem – zasady racjonalnej farmakoterapii”. Docent Siwek w swoim wykładzie przedstawił wzajemne powiązania psychologiczne i biologiczne pomiędzy bólem przewlekłym (w tym: nowotworowym), a depresją, lękiem i zaburzeniami snu; zaprezentował wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ich współwystępowania, a następnie omówił wynikające z tego implikacje terapeutyczne. Podkreślił między innymi: konieczność równoczesnego leczenia bólu i objawów psychopatologicznych (niezbędny warunek sukcesu terapeutycznego); ważną rolę leków przeciwdepresyjnych (które w różnym stopniu mogą wykazywać dodatkowe działanie przeciwlękowe, regulujące sen oraz przeciwbólowe); konieczność doboru leków wedle zasady minimalizowania uciążliwych działań niepożądanych i dopasowania do współwystępujących schorzeń; unikanie pewnych mechanizmów działania leków, które u pacjentów w poważnym stanie somatycznym (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych) mogą indukować występowanie zaburzeń świadomości; konieczność unikania lub zachowania szczególnej ostrożności w stosowaniu leków nasennych i uspokajających z grupy benzodiazepin oraz starej generacji leków przeciwpsychotycznych. Ostatnia część wykładu poruszała kwestię wysokiego ryzyka rozwoju depresji i bezsenności u opiekunów pacjentów z nowotworami i/lub przewlekłym bólem.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica