Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Działanie przeciwbólowe leków przeciwdepresyjnych – Kolejny wykład specjalisty Centrum na konferencji krajowej

W dniach 18-19 maja 2018 roku w Toruniu odbyły się XVIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej, a także XVI Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii, pod nazwą: Hospicjum 2018. Uczestniczyli w nich: lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy hospicjów, szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, a także osoby duchowne i wolontariusze zaangażowani w różne aspekty opieki paliatywnej.

Działanie przeciwbólowe leków przeciwdepresyjnych

Jednym z zaproszonych do udziału w konferencji ekspertów był specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marcin Siwek. Wygłosił on wykład pt. „Przeciwbólowy mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych – leki nie tylko na depresje.”  Omówił on zarówno bezpośrednie działanie przeciwbólowe niektórych leków przeciwdepresyjnych (np. duloksetyna, wenlafaksyna, leki trójpierścieniowe), wynikające z oddziaływania na umiejscowione w ośrodkowym układzie nerwowym mechanizmy hamowania przewodzenia bodźców bólowych, jak i inne aspekty patofizjologii bólu. Opisał również szczegółowo możliwość pośredniego działania przeciwbólowego leków przeciwdepresyjnych – poprzez redukcję nasilenia towarzyszących bólowi: depresji, lęku i bezsenności. Na koniec skupił się na zasadach doboru leków psychotropowych u ciężko chorych pacjentów, z uwzględnieniem przeciwwskazań wynikających ze stanu somatycznego oraz interakcji z lekami stosowanymi w medycynie paliatywnej – w tym lekami przeciwbólowymi.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa