Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ważna publikacja naukowa współautorstwa naszego specjalisty

W Psychiatrii Polskiej – czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym – ukazał się artykuł pt. „Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi i suplementami diety zawierającymi wyciągi roślinne”, autorstwa dr Jarosława Woronia (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM) oraz –reprezentującego Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM – specjalisty pracującego w Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka. W pracy dokonano analizy merytorycznej 147 przypadków farmakoterapii pacjentów, u których doszło do wystąpienia niekorzystnych interakcji leków psychotropowych z lekami roślinnymi oraz suplementami diety, które zawierają wyciągi roślinne.

W grupie leków przeciwdepresyjnych niekorzystne interakcje z preparatami ziołowymi dotyczyły przede wszystkim inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub serotoniny i noradrenaliny. Najczęściej spotykanym skutkiem interakcji tych leków preparatami ziołowymi były powikłania krwotoczne i głównie wynikały one z połączenia z preparatami miłorzębu japońskiego. Kolejnym częstym powikłaniem był zespół serotoninowy, pojawiający się przede wszystkim w trakcie stosowania preparatów żeń-szenia. Zanotowano też jeden przypadek zespołu serotoninowego po dołączeniu do leku przeciwdepresyjnego bacopy – zioła stosowanego w medycynie ajurwedyjskiej. Innymi roślinami, których połączenie z lekami przeciwdepresyjnymi prowadziło często do wystąpienia interakcji i powikłań o różnorakim charakterze, były: różeniec górski i ostropest plamisty.

W grupie leków przeciwpsychotycznych największą liczbę interakcji z ziołami stwierdzono w przypadku haloperidolu, a spośród preparatów ziołowych najwięcej przypadków interakcji z lekami przeciwpsychotycznymi i związanych z nimi powikłań, wiązała się z zastosowaniem preparatów żeń-szenia (w tym przypadki komorowych zaburzeń rytmu serca w połączeniu z haloperidolem), ostropestu plamistego (w tym przypadki zapalenia trzustki po połączeniu z haloperidolem lub risperidonem).

W grupie leków nasennych i uspokajających najczęściej notowano interakcje z preparatami żeń-szenia, wiążące się zwykle z nasileniem działania uspakajającego i nasennego oraz wystąpieniem zaburzeń świadomości i zaburzeń poznawczych.

Artykuł stanowi unikatową w skali światowej, tak szczegółową i opartą na tak dużej liczbie przypadków, analizę interakcji ziół i różnych leków psychotropowych. Jak wynika z przedstawionych danych, interakcje leków z preparatami ziołowymi stanowią istotny i słabo zbadany problem farmakoterapii w psychiatrii.

Artykuł można znaleźć pod linkiem:

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Woron_PsychiatrPolOnlineFirstNr92.pdf

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa