Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa współautorstwa naszych specjalistów

W czasopiśmie Psychiatria Polska ukazał się właśnie artykuł pt. TED (Trazodone Effectiveness in Depression): efektywność trazodonu o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z niezadowalającą odpowiedzią na leczenie SSRI.

Inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI) są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu epizodów dużej depresji (major depressive disorder – MDD). Niemniej jednak, około 50% pacjentów z MDD nie osiąga odpowiedzi terapeutycznej w wyniku leczenia SSRI, a istnieje niewiele danych dotyczących tego, które leki są skuteczne jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie SSRI. W związku z tym autorzy pracy przeanalizowali dane dotyczące 79 pacjentów z MDD, aby ocenić efektywność trazodonu w formulacji XR w grupach pacjentów leczonych de novo oraz tych, u których zmieniono lek na trazodon XR po nieudanej próbie leczenia SSRI. Pomiary przeprowadzono na początkowym etapie oraz w 2., 4., 8. i 12. tygodniu za pomocą narzędzi do oceny nasilenia: depresji (Skala Depresji Montgomery-Åsberg, Krótki Inwentarz Symptomatologii Depresji wypełniany przez pacjenta i klinicystę – główne punkty końcowe badania), efektywności terapeutycznej (Skala Ogólnego Wrażenia Klinicznego), anhedonii (Skala Przyjemności Snaith-Hamilton), lęku (Skala Lęku Hamiltona), bezsenności (Ateńska Skala Bezsenności); oraz jakości funkcjonowania psychospołecznego (Skala Niepełnosprawności Sheehana) i funkcjonowania seksualnego (Kwestionariusz Funkcji Seksualnych u Kobiet/Międzynarodowy Indeks Funkcji Erekcji u mężczyzn). Wyniki wskazały, że efektywność trazodonu XR w leczeniu pacjentów z MDD, którzy nie reagowali na SSRI podawane jako leczenie pierwszego rzutu w danym epizodzie depresyjnym, była porównywalna do tej obserwowanej u pacjentów leczonych de novo. Ponadto, trazodon XR efektywnie redukował nasilenie depresji, lęku, bezsenności, anhedonii i poprawiał funkcjonowanie psychospołeczne (w obu grupach). Dodatkowo, trazodon XR jako leczenie drugiego rzutu poprawiał funkcje seksualne u mężczyzn, którzy wcześniej byli leczeni SSRI. Dane te jednoznacznie pokazują że trazodon w formulacji XR może stanowić skuteczną i dobrze tolerowana opcję terapeutyczną w przypadku nieskuteczności farmakoterapii depresji za pomocą leków z grupy SSRI.

Artykuł jest owocem projektu naukowo-badawczego prowadzonego w Katedrze Psychiatrii pod kierownictwem prof. Dominiki Dudek i prof. Marcina Siwka. Pierwszym i korespondencyjnym autorem artykułu jest prof. Marcin Siwek, a jego współautorami są m.in. specjaliści Centrum Dobrej Terapii: dr Anna Julia Krupa, doc. Adrian Chrobak oraz dr Aleksandra Gorostowicz.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica