Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem specjalisty Centrum

prof. Marcin Siwek

W dniach 17 i 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa: Psychiatria dla POZ. Jej celem jest przybliżenie lekarzom nie-psychiatrom (zwłaszcza lekarzom rodzinnym) tematyki diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem depresji, zaburzeń lękowych, bezsenności i uzależnień. Ww. schorzenia cechuje bardzo duże rozpowszechnienie oraz ogromny stopień niedodiagnozowania, a przeważająca część osób na nie cierpiące trafia w pierwszej kolejności do lekarzy pierwszego kontaktu, a nie lekarza psychiatry. Większość przypadków depresji, lęku, bezsenności, czy nikotynizmu może zostać wykryta i leczona na poziomie POZ i niekoniecznie wymaga skierowania do psychiatry. Fakty te uzasadniają konieczność organizacji szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikację nie-psychiatrów w dziedzinie rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych.  Wśród wielu ekspertów w dziedzinie psychiatrii klinicznej zaproszonych do wygłoszenia wykładów znalazł się prof. Marcin Siwek. W swoim pierwszym, inaugurującym konferencję, wykładzie „Depresja – od objawów do leczenia, czyli dlaczego leki przeciwdepresyjne działają?” profesor Siwek omówił podłoże patofizjologiczne depresji i jego osobnicze zróżnicowanie, przekładające się na różnorodność obrazu klinicznego depresji i konieczność precyzyjnego dopasowania leku przeciwdepresyjnego. Następnie szczegółowo opisał poszczególne mechanizmy i klasy leków przeciwdepresyjnych uwzględniając ich zalety, wady i wskazania kliniczne. W drugim wykładzie „Istotne interakcje leków przeciwdepresyjnych” ekspert Centrum Dobrej Terapii omówił najważniejsze z punktu widzenia lekarza praktyka interakcje antydepresantów z lekami internistycznymi.

W konferencji uczestniczyło około 300 lekarzy.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica