Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

psychiatra

Nietypowe i szczególne postacie depresji
dr hab. n. med. Marcin Siwek 18 kwietnia 2012

Depresja miewa różne oblicza, co niejednokrotnie bywa przyczyną pomyłek diagnostycznych. Poniżej omówiono kilka charakterystycznych postaci zaburzeń depresyjnych. Depresja atypowa To epizod depresyjny, w którym (w przeciwieństwie do klasycznej depresji) ma miejsce wzmożenie... »