Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Ważna publikacja współautorstwa specjalistów Centrum

W zagranicznym czasopiśmie Frontiers in Pharmacology ukazał się artykuł pt. „TED -Trazodone Efficacy in Depression: A naturalistic study on efficacy of trazodone in extended-release formulation compared to SSRIs in patients with major depressive episode” (TED – efektywność trazodone w depresji. Naturalistyczna obserwacja skuteczności trazodonu w formulacji XR w porównaniu do leków z grupy SSRI u pacjentów chorujących na dużą depresję).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych. Pomimo ich skuteczności w zmniejszaniu objawów depresji, z ich stosowaniem w MDD wiąże się kilka problemów, takich jak ograniczona poprawa anhedonii, pojawienie się otępienia emocjonalnego w długoterminowej terapii, wywoływanie lub zaostrzenie bezsenności oraz zaburzenia seksualne. Uzasadnia to poszukiwanie alternatyw farmakologicznych, takich jak np. trazodon. Celem 12-tygodniowej obserwacji naturalistycznej przeprowadzonej przez autorów było porównanie skuteczności i tolerancji SSRI i trazodonu w formulacji o przedłużonym uwalnianiu (XR) w leczeniu depresji. Do badania włączono ogółem 186 pacjentów ambulatoryjnych, z których 92 otrzymywało trazodon XR, a 94 leki z grupy SSRI. W ciągu 12 tygodni obserwacji Trazodon XR okazał się być skuteczniejszy niż SSRI w zmniejszaniu nasilenia depresji, lęku i bezsenności. Odsetek pacjentów reagujących na leczenie w grupie trazodonu XR w porównaniu z pacjentami stosującymi SSRI był porównywalny lub wyższy. Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli remisję, był wyższy w grupie otrzymującej trazodon XR w porównaniu z grupą otrzymującą SSRI.

Badanie to zostało przeprowadzone przez zespół lekarzy pracujących w Katedrze Psychiatrii UJ CM i/lub Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współautorami artykułu są pracujący w CDT: dr hab. Adrian Chrobak, dr Anna Julia Krupa , dr Aleksandra Gorostowicz i prof. Marcin Siwek (który jest również tzw. autorem korespondencyjnym artykułu).

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica