Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Czynny udział specjalistów Centrum w międzynarodowej konferencji naukowej w Barcelonie

W dniach 7-10 października w Barcelonie odbył się 36 kongres organizowany przez European College of Neuropsychopharmacology. Jak co roku brała w nim udział wielotysięczna rzesza psychiatrów i innych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego z całego świata. Nie zabrakło również udziału lekarzy pracujących w Centrum Dobrej Terapii. Anna Julia Krupa, Adrian Chrobak i Marcin Siwek zaprezentowali dwa wystąpienia posterowe, przedstawiające wstępne wyniki badań, których celem jest analiza czynników determinujących odpowiedź terapeutyczną na zastosowanie w epizodzie depresyjnym leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób związanych z niepełnosprawnością na całym świecie. Dlatego kluczowym zadaniem jest poszukiwanie jak najbardziej skutecznych form jej leczenia. Niestety jedynie połowa pacjentów odpowiada wstępnie na farmakoterapię pierwszego wyboru, a znaczny odsetek nie reaguje w sposób zadowalający również na leki stosowane w kolejnych rzutach. Wiadomo, że niektóre czynniki, takie jak np. współwystępujące choroby somatyczne i inne niż depresja współwystępujące zaburzenia psychiczne (np. lękowe, osobowości lub uzależnienia), czy problemy psychospołeczne, które w niekorzystny sposób wpływają na skuteczność leków przeciwdepresyjnych. Z badan wynika również, że patofizjologia depresji jest powiązana z zaburzeniami rytmów dobowych, a chronotyp wieczorny (tj. preferencja do zasypiania oraz uzyskiwanie optymalnej formy psychofizycznej w późnych godzinach wieczornych) wiąże się z większym nasileniem depresji. Wiadomo również, że niektóre cechy temperamentalne są związane z większym ryzykiem depresji oraz większym jej nasileniem i większym ryzykiem występowania myśli samobójczych. Niewiele jest jednak danych na ten temat związku między zmiennymi chronobiologicznymi oraz temperamentalnymi, a reakcją na leki przeciwdepresyjne. W swoim pierwszym posterze pt. “Eveningness and diurnal rhythm disruptions are associated with lack of response to serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors in depression” dr Anna Krupa, dr hab. Adrian Chrobak i prof. Siwek przedstawili dane pilotażowe – wskazujące, iż wysoki poziom „wieczorności” oraz zaburzenia rytmu dobowego wiążą się z ryzykiem gorszej odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne z grupy SNRI. Natomiast w posterze pt. “Affective temperament and response to treatment with serotonin and noradrenalin reuptake inhibitors in depression”, przedstawili wyniki wskazujące na to, że większe nasilenie cech temperamentu drażliwego i lękowego również mogą determinować gorszą reakcję na SNRI. Dane te są owocem prac badawczych prowadzonych w Katedrze Psychiatrii UJ CM, a ich ostateczne wyniki niebawem doczekają się publikacji w czasopismach międzynarodowych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica