Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Udział specjalistów Centrum w ważnej konferencji z dziedziny psychiatrii

W dniach 26-28 października odbyła się w Krakowie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych”. Stanowi ona jedno z najważniejszych w Polsce tego typu wydarzeń, a w jej programie zawsze znajdują się wykłady najwybitniejszych ekspertów z dziedziny medycyny, omawiające – w ujęciu multidyscyplinarnym – patofizjologię i leczenie zaburzeń nastroju. Specjalista Centrum Dobrej Terapii, prof. Marcin Siwek, w drugim dniu konferencji wygłosił wykład będący omówieniem badania prowadzonego w Katedrze Psychiatrii UJ CM, którego celem jest porównanie efektywności i różnych aspektów użyteczności klinicznej trazodonu w formulacji XR z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI w terapii pacjentów z diagnozą epizodu depresyjnego lub jednobiegunowej depresji nawracającej. Natomiast w trzecim dniu konferencji prof. Siwek wygłosił wykład pt. „Racjonalna i nieracjonalna polifarmakoterapia depresji”, w ramach którego omówił przykłady zarówno korzystnego jak i niekorzystnego i obarczonego ryzykiem powikłań i działań niepożądanych, łączenia ze sobą leków przeciwdepresyjnych lub dołączania do leków przeciwdepresyjnych innych leków psychotropowych. W konferencji brało udział około 400 lekarzy – w tym w charakterze słuchaczy uczestniczyli w niej, pracujący w CDT: dr hab. Adrian Chrobak, dr Aleksandra Gorostowicz, dr Anna Julia Krupa i dr Sabir Talybov.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica