Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Przydatność farmakoterapii w leczeniu PTSD

Autorzy metaanalizy obejmującej 51 badań nad skutecznością farmakoterapii u osób z PTSD (zespół stresu pourazowego) stwierdzili, że leczeniem z wyboru w przypadku tego zaburzenia niezmiennie powinna być psychoterapia skoncentrowana na traumie (a to ze względu na niewielką skuteczność leków), natomiast farmakoterapia powinna być przeznaczona dla osób, u których współwystępuje depresja. Inne powody rozważania stosowania leków to: brak możliwości skorzystania z psychoterapii, jej nieskuteczność lub preferencje pacjenta.

Opracowano na podstawie: Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis. Hoskins i wsp., British Journal of Psychiatry, 2015.

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak sobie poradzić z zaburzeniem adaptacyjnym? Wywiad specjalistki Centrum Dobrej Terapii

Nie każdemu z nas łatwo przychodzi zaakceptowanie i przystosowanie się do zmian w życiu. Czasem z pozoru proste zdarzenia życiowe…...

Zamknij