Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

„Nawracające zaburzenia depresyjne – etiologia, diagnoza i terapia” – nasz specjalista współautorem jednego z rozdziałów książki

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach nakładem Wydawnictwa „Continuo” ukazała się książka pod red. Agaty Orzechowskiej, Piotra Gałeckiego i Tadeusza Pietrasa pt. „Nawracające zaburzenia depresyjne – etiologia, diagnoza i terapia”. Pozycja ta stanowi skondensowane, ale wyczerpujące kompendium wiedzy na temat depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających. Odpowiada na rozliczne pytania, np. jakie są przyczyny depresji, czy depresja może być powodem niepoczytalności, jakie są metody leczenia depresji, jak wykorzystuje się w leczeniu fototerapię i pole magnetyczne. Czy depresja jest jedna, czy jest ich wiele?

Autorem jednego z rozdziałów pt. „Zaburzenia seksualne w depresji” jest nas nasz specjalista psychiatra i seksuolog dr n. med. Bartosz Grabski.

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego” z udziałem eksperta Centrum Dobrej Terapii

W dniach 19-20 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja jubileuszowa PTS pod tytułem: "Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego…...

Zamknij