Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na kongresie medycznym 

W dniach 16-18 marca w Poznaniu odbył się kongres „Top Medical Trends”, będący  jednym z największych w Polsce kongresów naukowo-szkoleniowych, poświęconych medycynie rodzinnej  i chorobom wewnętrznym.

W gronie zaproszonych do wygłoszenia wykładu ekspertów znalazł się pracujący w Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek. Wraz z farmakologiem klinicznym – dr med. Jarosławem Woroniem z i dr med. Piotrem Wierzbińskim – specjalistą psychiatrą, przeprowadził on, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, debatę: „Depresja i ból – współzależne choroby ogólnoustrojowe – dlaczego warto je leczyć?” W jej przebiegu omówiono wspólne podłoże biologiczne bólu i depresji, a także zasady ich leczenia i diagnozowania.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Inwentarz Depresji Beck’a (BDI) jest narzędziem przesiewowym (potocznie określanym też jako „test na depresję”), wykonywanym w celu oceny objawów depresji u osób... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa