Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Nowość na rynku wydawniczym na na temat choroby afektywnej – dwubiegunowej

W Październiku 2012 na rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja wydawnictwa Termedia pt: ”Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”, pod redakcją Dominiki Dudek, Janusza Rybakowskiego i dr hab. n. med. Marcina Siwka, który jest pracownikiem naszego Centrum Dobrej Terapii. Książka jest pracą zbiorową, a wśród licznych autów jej rozdziałów, oprócz dr n. med. Marcina Siwka znaleźli się również – pracujący w naszym Centrum: dr n. med. Bartosz Grabski i dr n. med. Grzegorz Mączka. Książka poświęcona jest tematyce m.in epidemiologii i diagnostyce klinicznej choroby dwubiegunowej, depresji, a także markerom biologicznym dwubiegunowości.

Poniżej przedstawiono listę rozdziałów i współautorów tej interesującej pozycji:

Rozdział 1. Epidemiologia zaburzenia dwubiegunowego u osób dorosłych (Andrzej Kiejna)

Rozdział 2. Spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej (Janusz Rybakowski)

Rozdział 3. Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej (Dominika Dudek, Marcin Siwek)

Rozdział 4. Objawy zwiastunowe choroby afektywnej dwubiegunowej (Jolanta Rabe-Jabłońska)

Rozdział 5. Diagnostyka kliniczna choroby afektywnej dwubiegunowej. Proces dochodzenia do rozpoznania (Marcin Siwek, Dominika Dudek, Janusz Rybakowski)

Rozdział 6. Choroba afektywna dwubiegunowa w szczególnych populacjach klinicznych (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Rafał Jaeschke)

Rozdział 7. Zaburzenia współwystępujące z zaburzeniem dwubiegunowym (Bartosz Grabski)

Rozdział 8. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe o wczesnym początku (Filip Rybakowski)

Rozdział 9. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe w wieku podeszłym (Tadeusz Parnowski)

Rozdział 10. Zaburzenia schizoafektywne (Marek Jarema)

Rozdział 11. Markery biologiczne choroby afektywnej dwubiegunowej (Marcin Siwek, Janusz Rybakowski)

Rozdział 12. Trudności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej (Janusz Heitzman)

Rozdział 13. Psychoedukacja w dwubiegunowych zaburzeniach nastroju (Bartosz Grabski, Grzegorz Mączka)

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica