Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Aktywność naukowa specjalisty Centrum na międzynarodowej konferencji w Paryżu

W dniach 2-5 września 2017 roku odbył się w Paryżu 30. międzynarodowy kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Od lat jest to jedno z największych w Europie spotkań naukowych, na którym psychiatrzy praktycy, neurobiolodzy, farmakolodzy i inni badacze zajmujący się różnymi aspektami zdrowia psychicznego, w ramach dziesiątek wykładów i sympozjów satelitarnych, licznych wystąpień posterowych oraz dyskusji wymieniają się najnowszą wiedzą z zakresu etiopatogenezy i leczenia chorób psychicznych.

Na tej ważnej konferencji nie zabrakło również aktywnego uczestnictwa specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcin Siwek był współautorem 4 następujących wystąpień posterowych, dotyczących badań nad zaburzeniami funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.: Break and recovery points of fusion differentiate schizophrenia from bipolar disorder patients; Speech graph analysis of Verbal Fluency Tests distinguish between patients with schizophrenia and healthy controls; Gender differences in the relationship between executive functions and delusion-like experiences – preliminary studies; Graph analysis of verbal fluency test discriminate between patients with bipolar disorder and healthy controls. Badania te są efektem współpracy zespołu Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii w Krakowie ze Studenckimi Kołami Naukowymi: Psychiatrii i Chorób Afektywnych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czy to już „Alzheimer”?
21 sierpnia 2012

Choroba Alzheimera jest spowodowana zwyrodnieniem układu nerwowego. Proces chorobowy uszkadza głównie korę mózgową, prowadząc do powstania zaburzeń tzw. wyższych... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa