Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Cynk w chorobie afektywnej dwubiegunowej – pionierska praca badawcza

Od lat prowadzone są badania mające na celu poznanie podłoża biologicznego chorób afektywnych – depresji i choroby dwubiegunowej. Jednym z obszarów tych badań jest analiza zmian stężeń pierwiastków śladowych – ze szczególnym uwzględnieniem cynku, w różnych fazach i stopniach zaawansowania zaburzeń nastroju. O ile obniżenie stężenia cynku w epizodzie depresji jednobiegunowej zostało wielokrotnie wykazane w obserwacjach naukowych, to zmiany stężenia tego pierwiastka w chorobie dwubiegunowej (ChAD) nie były (poza nielicznymi wyjątkami) do tej pory przedmiotem zainteresowania naukowców.

Grupa polskich badaczy (do której należy również, pracujący w naszym Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marcin Siwek) z Katedry Psychiatrii CM UJ oraz Instytutu Farmakologii PAN i Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, przeprowadziła jedno z pierwszych na świecie badań zmian stężenia cynku u osób z diagnozą choroby dwubiegunowej. W grupie 129 pacjentów oraz 50 zdrowych ochotników wykazano, że podobnie jak to ma miejsce w depresji jednobiegunowej, stężenie cynku w epizodzie depresji spada, a po ustąpieniu objawów depresyjnych (w remisji) wraca to poziomu porównywalnego do osób zdrowych. Stężenie cynku w surowicy było ponadto niższe u pacjentów z bardziej zaawansowanymi postaciami choroby dwubiegunowej. Wyniki badania opublikowano w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym Journal of Affective Disorders. Obniżenie poziomu cynku w chorobie dwubiegunowej jest prawdopodobnie związane z towarzyszącymi jej zjawiskami – reakcją zapalną i stresem oksydacyjnym. Znaczenie praktyczne tej obserwacji nie jest jeszcze znane. Być może przyszłe badania pokażą, że – podobnie jak to ma miejsce w depresji nawracającej jednobiegunowej – suplementacja cynkiem, może mieć pozytywny wpływ na terapię lekoopornych objawów depresji dwubiegunowej.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica