Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji psychiatrycznej

W dniach 20-21 października w Arłamowie, odbyła się XXVIII  Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne”. Wśród zaproszonych do udziału w konferencji prelegentów znalazł się prof. Marcin Siwek. Wygłosił on wykład pt. „Mechanizmy alternatywne do wychwytu zwrotnego serotoniny w leczeniu depresji”

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) należą do najczęściej przepisywanych leków przeciwdepresyjnych w Polsce i na świecie. Tak wielka popularność wynika z korzystnego profilu klinicznego (równoczesna aktywność przeciwdepresyjna, przeciwlękowa i antyobsesyjna) oraz bardzo dobrego profilu bezpieczeństwa u młodych dorosłych. Niestety czysta blokada transportera serotoniny ma również swoje istotne wady, które zaczynają odgrywać istotną rolę:

  • u pacjentów z podeszłym wieku (np. ryzyko hiponatremii, czy ryzyko krwawień),
  • w przypadku współwystępowania schorzeń związanych z bólem (brak działania ko-analgetycznego SSRI, a nawet ryzyko eskalacji bólu niepsychogennego)
  • oraz przede wszystkim w terapii długoterminowej każdego pacjenta cierpiącego na depresję.

W tym ostatnim przypadku nierzadko ujawniają się działania niepożądane SSRI (takie jak: zaburzenia funkcji seksualnych, zobojętnienie emocjonalne, senność polekowa), czy pewne niedobory ich działania klinicznego (np. niewystarczający wpływ na poprawę energii lub funkcje poznawcze) utrudniające możliwość osiągnięcia remisji funkcjonalnej. W ww. sytuacjach istnieje konieczność poszukiwania alternatywnych do blokady wychwytu zwrotnego serotoniny mechanizmów działania przeciwdepresyjnego, takich jak np. równoczasowa blokada wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, blokada wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny w miejsce serotoniny, czy działanie receptorowe z pominięciem pomp wychwytu zwrotnego. W swoim wykładzie prof. Siwek ww. alternatywy wobec mechanizmu SSRI, wraz z ich wadami i zaletami, omówił na przykładzie, odpowiednio: duloksetyny, agomelatyny i bupropionu.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica