Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja – globalny kryzys

10 października już po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health); w tym roku hasłem przewodnim jest „Depresja – globalny kryzys”.

Celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia zdrowia psychicznego, dążenie do zmian postaw wobec osób cierpiących na zaburzenia psychicznie oraz promocja zdrowia psychicznego. Zwraca się też uwagę na konieczność dążenia do poprawy opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenie zaburzeń psychicznych.

Jest to dzień, w którym szczególnie chcielibyśmy podkreślić, że psycholog i psychiatra dysponują możliwościami skutecznej pomocy osobom doświadczającym kryzysów i problemów psychicznych. Rozwój wiedzy zarówno w zakresie różnych gałęzi neuronauki jak i psychologii jest w ostatnich latach fundamentem umożliwiającym lepsze rozumienie zaburzeń psychicznych. Dzięki tym postępom wypracowano bardziej adekwatne metody diagnostyki, ale też skuteczniejsze i bezpieczniejsze sposoby leczenia. Dobrym przykładem jest tutaj właśnie depresja, w przypadku której coraz lepiej identyfikujemy różne „odmiany” tego zaburzenia, a tym samym – we współpracy z pacjentem – jesteśmy w stanie dobierać odpowiednią strategię leczenia. Problematyka ta jest bardziej szczegółowo omawiana w zakładce „Dla pacjentów”, gdzie umieszczamy wiele artykułów na temat depresji, ale także innych zaburzeń i problemów psychicznych.

Warto podkreślić, że skuteczne leczenie nie prowadzi obecnie „tylko” do „abstrakcyjnej” poprawy, ale zapewnia realnie lepsze samopoczucie psychiczne i funkcjonowanie w domu, w pracy i wśród znajomych. Obecnie naszym celem nie jest wyłącznie redukcja nasilenia poszczególnych objawów, ale dążenie do takiego stanu psychicznego, który umożliwi osobie leczonej lepsze zdefiniowanie swoich celów życiowych i efektywniejszą ich realizację. Postępy w różnych dziedzinach medycyny (np. w kardiologii, pulmonologii, diabetologii) pozwalają coraz skuteczniej pomagać osobom doświadczającym różnych chorób, to samo zjawisko obserwujemy w ostatnich dekadach również w zakresie psychiatrii i psychoterapii.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Leczenie depresji – korzystny wpływ dodatkowego stosowania kwasów tłuszczowych omega-3

Według dotychczasowych danych stosowanie preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (równocześnie z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych) zmniejsza nasilenie objawów depresji.

Zamknij