Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie depresji – przydatność uzupełniającego stosowania suplementów diety

Po przeprowadzeniu metaanalizy wyników 40 wiarygodnych badań (opublikowanych w latach 1969–2015, łącznie 2581 pacjentów) stwierdzono, iż stosowanie niektórych suplementów diety jako uzupełnienie leków przeciwdepresyjnych może poprawiać efektywność leczenia depresji. Wymienia się tu: S-adenozylometioninę, metylofolian, kwasy tłuszczowe omega-3 i witaminę D. Wyniki dotyczące kreatyny, złożonych preparatów aminokwasowych, cynku, witaminy C i tryptofanu nie są jednoznaczne. Nie stwierdzono natomiast przydatności inozytolu w leczeniu uzupełniającym osób z depresją.

Wszystkie suplementy były dobrze tolerowane. Należy pamiętać o przyjmowaniu tych preparatów w zalecanych dawkach, gdyż przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Opracował lek. med. Paweł Brudkiewicz na podstawie: Adjunctive nutraceuticals for depression: a systematic reviev and meta-analyses. J. Sarris, J. Murphy, D. Miischoulon, G. I. Papacostas, M. Fava, M. Berk, Ch. H. Ng. American Journal of Psychiatry 2016

Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »