Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja i choroba dwubiegunowa – konferencja naukowo-szkoleniowa w Zakopanem

W dniach 12-13 lutego w Zakopanem odbyła się XXI psychiatryczna konferencja naukowo-szkoleniowa, zorganizowana przez: Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, III Klinikę Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Fundację Ośrodek Badań Medycznych. Jej tematem była farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych. Eksperci z całej Polski prezentowali najnowsze informacje dotyczące leczenia depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schorzeń z nimi współwystępujących oraz wyniki badań nad etiologią chorób afektywnych. Omawiano między innymi: etapy chorowania w zaburzeniach afektywnych, związki pomiędzy depresją a traumą, zagadnienia przemocy i depresji u seniorów, kontrowersje wokół pochodnych marihuany w etiologii i leczeniu depresji, problematykę leczenia depresji u osób ze współistniejącymi chorobami somatycznymi, zagadnienia dotyczące zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży. W konferencji wzięło udział 500 lekarzy. Pracujący w Centrum Dobrej Terapii, dr Marcin Siwek wygłosił na konferencji wykład „Interakcje leków przeciwdepresyjnych i powikłania leczenia”.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »