Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na konferencji krajowej

21 października odbyła się w Warszawie kolejna edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Oblicza współczesnej interny i medycyny rodzinnej”. Jej celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych specjalistów chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, w zakresie diagnostyki i leczenia wszelkich schorzeń, z jakimi zgłaszają się do nich pacjenci. W związku z powyższym zakres tematyczny wykładów był szeroki i obejmował takie zagadnienia, jak: szczepionki, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie tętnicze, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, rola probiotyków, a także makro- i mikroelementów, cukrzyca i leczenie neuropatii, choroba refluksowa, kamica nerkowa, zapalenia płuc oraz depresja i zaburzenia lękowe.

Prelegentami na konferencji byli polscy eksperci w powyższych dziedzinach. Specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. n. med. Marcin Siwek wygłosił wykład, którego celem było przedstawienie najważniejszych zasad leczenia i diagnozy zaburzeń depresyjnych w gabinecie lekarza nie-psychiatry. Położył m.in. nacisk na duże – sięgające kilkunastu procent – rozpowszechnienie depresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek podstawowej opieki zdrowotnej lub gabinetu internisty, z innymi  niż depresja dolegliwościami, czy chorobami. Omówił wspólne podłoże patofizjologiczne depresji i niektórych chorób somatycznych powodujące, iż depresja i schorzenia internistyczne wzajemnie negatywnie wpływają na swój przebieg i efekty leczenia (pociąga to za sobą konieczność zwracania uwagi na stan somatyczny i regularnego konsultowania pod kątem internistycznym, pacjentów z depresją oraz – z drugiej strony – czujności diagnostycznej i uważności na stan psychiczny osób ze schorzeniami somatycznymi – patrz: Depresja a choroby somatyczne). Podkreślił, że warunkiem koniecznym skutecznej terapii depresji jest odpowiednio długi – sięgający kilku do kilkunastu miesięcy w przypadku pierwszego zachorowania – czas stosowania leków przeciwdepresyjnych. Szczegółowo przedstawił również zagadnienia doboru leków przeciwdepresyjnych w zależności od: obrazu klinicznego depresji, współwystępujących chorób somatycznych i podeszłego wieku (patrz: Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku oraz: Wywiad naszego specjalisty na temat wpływu leków psychotropowych na przebieg chorób somatycznych u osób starszych), ryzyka interakcji (patrz: Interakcje farmakologiczne w gabinecie psychiatrycznym – co to takiego?) i powikłań, takich jak na przykład hiponatremia (patrz: Hiponatremia – możliwe powikłanie leczenia przeciwdepresyjnego), krwawienia (patrz: Terapia lekami przeciwdepresyjnymi a zaburzenia krzepnięcia i ryzyko krwawień), zaburzenia kardiologiczne, metaboliczne, czy seksualne (patrz: Rzadkie działania niepożądane towarzyszące terapii lekami przeciwdepresyjnymi – znieczulenie seksualne po odstawieniu leku z grupy SSRI/SNRI oraz: Wpływ leków na seksualność).

Konferencja cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem lekarzy z Warszawy i okolic – audytorium liczyło około 350 osób.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa