Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Skuteczne leczenie depresji – leki, psychoterapia czy obie metody jednocześnie?

Wyniki dotychczasowych wiarygodnych badań i metaanaliz konsekwentnie wskazują, że dysponujemy skutecznymi metodami leczenia depresji – a są nimi psychoterapia i farmakoterapia (stosowanie leków przeciwdepresyjnych). Obie metody pozwalają na uzyskanie poprawy objawowej u osób cierpiących na zaburzenie depresyjne. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na poprawę jakości życia i funkcjonowania w wyniku leczenia przeciwdepresyjnego. Dzięki temu rozumienie remisji (do niedawna: całkowite ustąpienie objawów) poszerzono o ważny cel, jakim jest odzyskanie sprawnego funkcjonowania w różnych obszarach życia.

W celu zbadania efektywności psychoterapii i stosowania leków przeciwdepresyjnych w zakresie poprawy jakości funkcjonowania i życia, dokonano zbiorczej analizy wartościowych badań obejmujących pacjentów z depresją (metaanaliza 153 badań z losowym doborem metody leczenia i podwójnie ślepą próbą – 29 879 chorych), u których stosowano: psychoterapię, leki przeciwdepresyjne oraz połączenie tych metod (grupy kontrolne – np. placebo lub oczekiwanie na leczenie).

Autorzy odnotowali we wnioskach, że łączne zastosowanie leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii u osób z depresją zapewnia lepsze wyniki leczenia. Metody te (w tym każda z osobna) były też efektywne w zakresie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich jakości życia.

Tytułem komentarza warto zauważyć, że z różnych powodów nie zawsze można równoczasowo zastosować farmakoterapię lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapię. Warto natomiast pamiętać o takiej możliwości, zwłaszcza gdy leczenie jedną z tych metod nie zapewnia satysfakcjonującej i trwałej poprawy.

Na podstawie: The efficacy of psychotherapy, pharmacotherapy and their combination on functioning and quality of life in depression: a meta-analysis. Kamenov i wsp. Psychological Medicine, 2017.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica