Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja nawracająca – jak długo należy kontynuować farmakoterapię?

Pacjenci leczeni farmakologicznie z powodu depresji, często pytają jak długo należy kontynuować przyjmowanie leków. Wiadomo, że u części osób depresja ma charakter nawracający, a ryzyko takiego przebiegu po pierwszym epizodzie depresji wynosi ok. 30-50%. Istotne jest zatem by starać się prognozować, u kogo ryzyko nawrotu depresji jest na tyle duże, by kontynuować farmakoterapię po uzyskaniu remisji i po okresie leczenia podtrzymującego.

W tym celu przeprowadzono przegląd systematyczny badań (Berwian i wsp.: Predicting relapse after antidepressant withdrawal – a systematic review. Psychological Medicine, 2017 –łącznie ponad 2500 pacjentów), w wyniku którego ustalono, że wśród czynników występujących w aktywnej fazie depresji, zwiększających takie ryzyko wymienić można: duże nasilenie lęków, występowanie dolegliwości bólowych oraz cech melancholicznych depresji.

To kolejne wartościowe doniesienie, pozwalające w bardziej wiarygodny sposób planować czas trwania farmakoterapii depresji.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
12 listopada 2012

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa