Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja na temat programu ograniczania picia alkoholu, zorganizowana przez Centrum Dobrej Terapii dla lekarzy POZ

W dniu 7 października 2017 roku w Krakowie odbyła się konferencja przeznaczona dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Programy ograniczenia picia i redukcji szkód ­– innowacyjne podejście do diagnozy i leczenia uzależnienia od alkoholu w POZ”. Organizatorem tego wydarzenia byli Centrum Dobrej Terapii oraz Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (specjaliści CDT nie pobierali wynagrodzenia za swoje wykłady).

Podczas konferencji wykłady wygłosiło kilku specjalistów Centrum Dobrej Terapii:

  • mgr Jolanta Ryniak przedstawiła wykład „Krótka interwencja wobec osoby pijącej problemowo alkohol. Kierowanie do terapii uzależnień”, w którym omówiła zagadnienia związane z diagnozą szkodliwego picia alkoholu oraz uzależnienia, jak również z interwencjami wobec pacjenta w zakresie motywowania do redukcji spożycia alkoholu, realizowanymi w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przedstawiła również dostępne formy leczenia problemów związanych z nadmiernym piciem alkoholu w ramach Programu Ograniczania Picia alkoholu oraz programów opartych na abstynencji.
  • dr hab. n. med. Marcin Siwek zaprezentował wykład „Konsekwencje zdrowotne patologicznego używania alkoholu. Jak rozpoznać i leczyć depresję, lęk i szkody somatyczne”. Omówił w nim kwestie rozpowszechnienia w Polsce spektrum patologicznego używania alkoholu – od picia szkodliwego i ryzykownego po uzależnienie od alkoholu o różnym nasileniu. Następnie przedstawił konsekwencje zdrowotne, wynikające z problemu alkoholowego, takie jak rozwój objawów i zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także somatycznych szkód zdrowotnych w postaci chorób i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, przewodu pokarmowego, niedoborów żywieniowych i witaminowych, zaburzeń hormonalnych i licznych schorzeń układu krążenia. Położył nacisk na wzajemny negatywny wpływ patologicznego używania alkoholu oraz problemów psychicznych i ogólnomedycznych. Przedstawił najważniejsze zasady leczenia farmakologicznego patologicznego używania alkoholu, w zależności od zastosowanego programu terapii, jak np. Programy Ograniczania Picia, redukcji szkód zdrowotnych lub utrzymywania pełnej abstynencji. Przedstawił również zasady leczenia depresji i zaburzeń lękowych towarzyszących problemowi z alkoholem.
  • lek. med. Paweł Brudkiewicz wygłosił prelekcję „Diagnoza i leczenie bezsenności u osób nadużywających alkohol”, w której omówił sposoby rozpoznawania zaburzeń snu u osób nadużywających alkoholu, wpływ tej substancji na jakość i ilość snu oraz metody terapii bezsenności i innych zaburzeń snu u osób nadużywających alkoholu.
  • lek. med. Paweł Gałek, którego wykład podnosił temat „Ograniczenie picia alkoholu i redukcja szkód w praktyce klinicznej – opis przypadków” i przedstawiał przebieg leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które rozpoczynając terapię zdecydowały się na redukcję szkód i ograniczenie picia, a nie całkowitą abstynencję alkoholową.
  • dr n. med. Grzegorz Mączka mówił o tym „Jak skutecznie motywować pacjenta do pracy terapeutycznej?”, opisał sposoby rozpoznawania i wzmacniania motywacji człowieka do korzystnych zachowań zdrowotnych, oparte na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i trudności, z wykorzystaniem pozytywnych oddziaływań z zakresu Dialogu Motywującego.
  • Ostatni wykład „Alkohol a farmakoterapia chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Interakcje i powikłania” wygłosił dr n. med. Jarosław Woroń. Wykład obejmował praktyczne aspekty wpływu alkoholu na działanie leków psychotropowych i ogólnomedycznych.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy – w trakcie wykładów i po ich zakończeniu wywiązywała się ciekawa dyskusja. Pytania uczestników dotyczyły: możliwości motywowania pacjentów do redukcji spożycia alkoholu, postępowania wobec osób odmawiających leczenia uzależnień mimo ewidentnych szkód zdrowotnych, interakcji leków z alkoholem i uzależnień mieszanych od alkoholu i leków nasennych i uspokajających. Uczestnicy otrzymali wiele praktycznych porad na temat postępowania w realnych sytuacjach klinicznych.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z tego wydarzenia.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czym jest inteligencja emocjonalna?
13 grudnia 2017

Świadome korzystanie z emocji jako źródła informacji o sobie i świecie, jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej. Może ona poprawić relacje... »

Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa