Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Europie

Według systematycznego przeglądu danych statystycznych z badań społecznych przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej (UE), Islandii, Norwegii i Szwajcarii: 27% dorosłej populacji (w wieku 18-65 lat) doświadczyło przynajmniej jednego z zaburzeń psychicznych w ciągu ostatniego roku (uwzględniając problemy wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, psychozy, depresje, lęki i zaburzenia odżywiania).

Dane te pokazują jak wielka liczba osób cierpi z powodu złego stanu zdrowia psychicznego. Z przedstawionych szacunków wynika, że problem dotyczy 83 milionów osób. Ze względu na fakt uwzględnienia jedynie niektórych zaburzeń oraz ograniczenie wieku wykluczające z badania osoby powyżej 65 roku życia ( grupa wysokiego ryzyka), nawet ta liczba nie oddaje w pełni skali problemu.

Zaburzenia psychiczne częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, z wyłączeniem tych wynikających z nadużywania substancji (mężczyźni: 5,6%, kobiety: 1,3%) i zaburzeń psychotycznych ( prawie identyczna liczba). Zbiorcze wskaźniki pokazują różnice między kobietami a mężczyznami na poziomie 33,2 do 21,7.

Wiadomo ponadto, że 32% zdiagnozowanych osób jest dotkniętych dwoma zaburzeniami równocześnie, 18% trzema, a 14% cierpi z powodu czterech różnych zaburzeń psychicznych.

Źródło: Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Przeczytaj również:
Co to jest nerwica?
Co to jest nerwica?
8 października 2021

Nerwica (dawniej: neuroza) to termin używany do opisu niepsychotycznego zaburzenia psychicznego, które wiąże się z doświadczaniem cierpienia i lęku, które... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica