Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Neuropsycholog – czym się zajmuje, komu pomaga?

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Działania neuropsychologa są głównie kierowane do grupy osób z organicznych uszkodzeniem mózgu i obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną.

Diagnoza neuropsychologiczna

Polega na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności  myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z  dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Rehabilitacja neuropsychologiczna

To działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

  • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami,
  • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
  • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

Z czym do neuropsychologa?

Usługi neuropsychologiczne są przede wszystkim przeznaczone dla pacjentów cierpiących na choroby i zaburzenia neurologicznie, takie jak:

  • udar mózgu,
  • uraz czaszkowo-mózgowy,
  • stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu),
  • choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
  • pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji.

Należy zaznaczyć, że badania neuropsychologiczne wykonuje się również w przypadku zaburzeń psychiatrycznych, ponieważ tym chorobom często towarzyszą  zaburzenia procesów poznawczych.

Z pomocy neuropsychologa w obrębie diagnozy i terapii neuropsychologicznej mogą skorzystać także dzieci: z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią, z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

Czas badania neuropsychologicznego obejmuje około 2-3 spotkań diagnostycznych sześćdziesięciominutowych.

Opracowała dr Anna Starowicz-Filip

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Pamięć i zaburzenia pamięci
10 listopada 2021

Pamięć jest czynnością mózgu pozwalającą na zapisywanie i przechowywanie informacji przez nas odbieranych, a następnie ich odtwarzanie. Wyróżnia się kilka... »

Przebieg choroby Alzheimera
4 listopada 2021

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy etapy, które następują kolejno po sobie. Nie ma możliwości przewidzenia szybkości postępu choroby u... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica