Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja u pacjentów onkologicznych

W trakcie ogólnopolskiej Konferencji Clinical Oncology Update (Kraków 10-11 maja 2013) lek. Paweł Brudkiewicz wygłosił wykład „Depresja u pacjentów onkologicznych – znaczenie, rozpoznanie i leczenie”.

Depresja jest jednym z najczęstszych psychiatrycznych powikłań w onkologii i ma niekorzystny wpływ na jakość życia pacjenta i jego bliskich oraz na przebieg choroby nowotworowej (np. długość przeżycia). W tej grupie chorych depresja występuje 2-3 razy częściej niż w populacji ogólnej i jest zdecydowanie zbyt rzadko rozpoznawana i leczona. Natomiast odpowiednia diagnoza i adekwatna terapia  często przynoszą korzystne rezultaty, zarówno w zakresie objawów depresyjnych jak i wyników samego leczenia onkologicznego. Jest to również sposób na poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych i ich bliskich.

Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
IV Ogólnopolska konferencja ” Kontrowersje w Psychiatrii”

W dniach 19-20.04 odbyła się w Krakowie czwarta już z kolei, coroczna ogólnopolska konferencja „Kontrowersje w Psychiatrii”. Program konferencji był...

Zamknij