Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie bólu w gabinecie psychiatrycznym – wystąpienie na konferencji

W dniach 15-17.X.2015 roku w Zakopanem odbyło się VI Sympozjum pt. “Postępy w leczeniu bólu”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Medycynę Praktyczną. Eksperci z całej Polski, reprezentujący różne specjalności medyczne, przedstawiali swoje doświadczenia oraz wyniki badan naukowych dotyczących praktycznych i teoretycznych aspektów leczenia różnych typów dolegliwości i zespołów bólowych. Nasz specjalista dr hab. n. med. Marcin Siwek, wystąpił z wykładem “Ból u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, jak leczyć czyli pamiętaj aby nie zaszkodzić, chcąc pomóc”. Omawiał on szeroko związki pomiędzy bólem a depresją i zaburzeniami lękowymi, oraz przedstawił zasady leczenia pacjenta, u którego epizod depresyjny lub zaburzenie lękowe (lęk napadowy, lęk uogólniony) współwystępuje z zespołem bólowym takim jak: ból neuropatyczny, fibromialgia, migrena, napięciowe bóle głowy, chroniczny ból pleców czy chroniczny ból w obrębie miednicy.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
15 października 2021

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica