Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja i ból – częstość łącznego występowania

Naukowcy z Hiszpanii przeprowadzili badanie dotyczące częstości łącznego występowania bólu i depresji, którym objęli łącznie 3566 pacjentów zgłaszających się do gabinetów psychiatrycznych. Depresję rozpoznawano zgodnie z kryteriami DSM-IV. Za pomocą odpowiednich skal oceniano nasilenie depresji i bólu oraz jego wpływ na codzienną aktywność. Odnotowano, że u około 65% chorych na depresję współwystępują rozmaite dolegliwości bólowe.

Dane te potwierdzają prawdziwość hipotezy o znacznej częstości współwystępowania bólu i depresji. Autorzy stwierdzili, że depresja wywiera wpływ na percepcję bólu, niezależnie od istnienia bodźców bólowych. W przebiegu depresji dochodzi do obniżenia progu bólu oraz do silniejszego postrzegania bólu. Z kolei przewlekły ból nasila objawy depresji.
Ból w przebiegu depresji to najczęściej napięciowy ból głowy, ból pleców, mięśni lub stawów, ból w klatce piersiowej, pieczenie skóry, dyspareunia i inne. W przypadku depresji maskowanej pacjent przeczy występowaniu typowych objawów depresji i wówczas na pierwszy plan wysuwają się objawy somatyczne (np. ból, bezsenność, brak apetytu lub somatyczne objawy lęku).

Wielu z nas nie ma nawyku mówienia o swoich smutkach i lękach w czasie wizyty u lekarza, często takie zwierzenia traktujemy jako coś wstydliwego i śmiesznego. Sytuacja taka sprawia, że objawy depresji mogą pozostać niezauważone, a uwagę pacjenta i lekarzy skupiają różne, niewyjaśnione objawy fizykalne, w tym – bóle. Istnieje wówczas ryzyko, że pacjent będzie odwiedzał kolejnych specjalistów, a proponowane leczenie nie będzie przynosiło efektów.

Warto się wówczas zdecydować na wizytę u wykwalifikowanego psychologa lub psychiatry, tak aby możliwe było specjalistyczne badanie w kierunku depresji, a w razie potwierdzenia jej obecności – odpowiednie leczenie przeciwdepresyjne.

Opracował lek. med. Paweł Brudkiewicz na podstawie: L. Agüera-Ortiz i wsp. Journal of Affective Disorders, 2011.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica