Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia snu u osób w wieku senioralnym tematem kolejnego wykładu specjalisty Centrum na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 23 marca odbyło się kolejne spotkanie specjalisty Centrum Dobrej Terapii ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Wpisuje się ono w stałą, niekomercyjną współpracę naszego Centrum z Uniwersytetem w zakresie szerzenia wśród seniorów wiarygodnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych.

Podczas wspomnianego spotkania lek. Paweł Brudkiewicz kontynuował swój wykład nt. zaburzeń snu. W poprzedniej części wykładu nasz ekspert przedstawił informacje na temat przyczyn oraz sposobów zapobiegania i diagnozowania zaburzeń snu u osób w wieku senioralnym. Natomiast tym razem omówił ze słuchaczami aspekty terapeutyczne, szczegółowo przedstawiając niefarmakologiczne metody leczenia bezsenności (zasady higieny snu oraz podstawy terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności), a następnie zasady bezpiecznego stosowania leków w tej przypadłości.

Tradycyjnie wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy mieli wiele interesujących i praktycznych pytań.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa