Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia snu u osób w wieku senioralnym tematem kolejnego wykładu specjalisty Centrum na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 23 marca odbyło się kolejne spotkanie specjalisty Centrum Dobrej Terapii ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Wpisuje się ono w stałą, niekomercyjną współpracę naszego Centrum z Uniwersytetem w zakresie szerzenia wśród seniorów wiarygodnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych.

Podczas wspomnianego spotkania lek. Paweł Brudkiewicz kontynuował swój wykład nt. zaburzeń snu. W poprzedniej części wykładu nasz ekspert przedstawił informacje na temat przyczyn oraz sposobów zapobiegania i diagnozowania zaburzeń snu u osób w wieku senioralnym. Natomiast tym razem omówił ze słuchaczami aspekty terapeutyczne, szczegółowo przedstawiając niefarmakologiczne metody leczenia bezsenności (zasady higieny snu oraz podstawy terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności), a następnie zasady bezpiecznego stosowania leków w tej przypadłości.

Tradycyjnie wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy mieli wiele interesujących i praktycznych pytań.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: