Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

„Uzależnienia w kontekście rodzinnym” – wystąpienie w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

W dniu 10 listopada 2016 roku odbył się wykład „Uzależnienia w kontekście rodzinnym”. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie szerzenia wiarygodnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych. Wykład poprowadziła mgr Jolanta Ryniak – psychoterapeutka i specjalista psychoterapii uzależnień.

Problematyka uzależnień w rodzinie wzbudza wiele emocji. Czasami pojawia się bezradność wobec nasilających się trudnych wydarzeń. W trakcie wykładu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi mechanizmami występującymi w rodzinie z problemem uzależnień. Słuchacze dowiedzieli się również w jaki sposób można motywować bliskich do leczenia. Uzyskali  także informację jak wygląda leczenie i kto może z niego skorzystać.

Przeczytaj również: