Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

„Uzależnienia w kontekście rodzinnym” – wystąpienie w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

W dniu 10 listopada 2016 roku odbył się wykład „Uzależnienia w kontekście rodzinnym”. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie szerzenia wiarygodnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych. Wykład poprowadziła mgr Jolanta Ryniak – psychoterapeutka i specjalista psychoterapii uzależnień.

Problematyka uzależnień w rodzinie wzbudza wiele emocji. Czasami pojawia się bezradność wobec nasilających się trudnych wydarzeń. W trakcie wykładu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi mechanizmami występującymi w rodzinie z problemem uzależnień. Słuchacze dowiedzieli się również w jaki sposób można motywować bliskich do leczenia. Uzyskali  także informację jak wygląda leczenie i kto może z niego skorzystać.

Przeczytaj również:
Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
22 marca 2022

Co to jest samoocena? Samoocena (określana również jako poczucie własnej wartości lub samowartościowanie) dotyczy podstawowych odczuć dotyczących różnych... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica