Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Sen i bezsenność u kobiet w okresie menopauzy

U kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz w trakcie samej menopauzy częściej występują problemy ze snem i bezsenność.

Przyczyny

Wśród przyczyn nasilenia bezsenności w tej populacji wymienia się: wystąpienie objawów klimakterium (uderzenia gorąca, wynikające ze zmian hormonalnych) oraz zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych (np. depresji) i zaburzeń oddychania w czasie snu.

Leczenie

Badacze odnotowali, że terapia hormonalna w istotnym stopniu chroni kobiety przed tymi niekorzystnymi zmianami. Wdrożenie takiej terapii powinno być dostosowane do indywidualizowanych potrzeb, warunków i sytuacji klinicznej kobiety (z uwzględnieniem leczenia objawowego) oraz powinno być wdrażane po oszacowaniu ryzyka i korzyści.

Po uwzględnieniu tej specyfiki okresu okołomenopauzalnego, diagnostyka i leczenie bezsenności w omawianej grupie kobiet powinna przebiegać zgodnie  ogólnie przyjętymi zaleceniami. Istotne jest badanie w kierunku depresji, która jest przyczyną około 50% przypadków bezsenności, a równocześnie jest częstsza w omawianej grupie kobiet niż w populacji ogólnej.

Opracował lek. med. Paweł Brudkiewicz

Przeczytaj również:
Depresja u kobiet

Depresja występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety chorujące na depresje są częściej hospitalizowane, a depresja u nich wiąże się z większym... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa