Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wywiad radiowy na temat profilaktyki, rozpoznania i leczenia bezsenności

Codzienne przeciążenie stresem, liczne obowiązki, złe nawyki w zakresie higieny snu, nadmierne picie alkoholu, zbyt mała aktywność fizyczna – to tylko niektóre z czynników wpływających na pogorszenie jakości snu. Inne potencjalne przyczyny to np. depresja czy zaburzenia lękowe (nerwice) lub adaptacyjne. W Magazynie Medycznym Radia Kraków Specjaliści Centrum Dobrej Terapii (psychoterapeutka – Jolanta Ryniak i psychiatra – Paweł Brudkiewicz) obszernie omówili zagadnienia związane z profilaktyką, rozpoznaniem i leczeniem bezsenności. Zapraszamy do wysłuchania audycji:

http://www.radiokrakow.pl/audycje/magazyn-medyczny/bezsennosc/

mgr J. Ryniak i dr P. Brudkiewicz w redakcji Radia Kraków

Przeczytaj również: