Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na ogólnopolskim kongresie

W dniach 11-12 maja odbył się w Sopocie 6 Ogólnopolski Kongres Starzenia się, poświęcony wielospecjalistycznej opiece lekarskiej pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Blisko 600 uczestników miało okazję wysłuchać ponad czterdziestu wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. med. Marcin Siwek, wspólnie z dr Piotrem Wierzbińskim wygłosili wykład pt. „Dlaczego depresja jest chorobą ustrojową”.

Docent Siwek omówił szczegółowo obszary patofizjologii wspólne dla depresji i chorób somatycznych, takie jak zaburzenia hormonalne (w tym nadmierna aktywacja osi stresu), aktywacja odpowiedzi zapalnej, stres oksydacyjny, pobudzenie układu współczulnego, które wskazują na to, iż zaburzenia afektywne tak naprawdę są stanami ogólnomedycznymi, a nie izolowanymi od reszty ciała patologiami ośrodkowego układu nerwowego. Zwrócił również uwagę na wzajemny negatywny wpływ depresji i chorób somatycznych (zwłaszcza chorób układu krążenia, czy schorzeń przebiegających z bólem) na leczenie i przebieg obydwu stanów chorobowych. Na koniec poruszył kwestię bezpieczeństwa stosowania leków psychotropowych w chorobach somatycznych, a także podał przykłady sytuacji, kiedy to leki niepsychiatryczne mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu psychicznego, w tym obniżenia nastroju. Wątki poruszone przez doc. Siwka rozwinął dr Wierzbiński, szeroko omawiając wpływ czynników środowiskowych i społecznych – w tym różnorakich stresorów – na rozwój zarówno depresji jak i chorób somatycznych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa