Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na ogólnopolskim kongresie

W dniach 11-12 maja odbył się w Sopocie 6 Ogólnopolski Kongres Starzenia się, poświęcony wielospecjalistycznej opiece lekarskiej pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Blisko 600 uczestników miało okazję wysłuchać ponad czterdziestu wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Specjalista Centrum Dobrej Terapii, dr hab. med. Marcin Siwek, wspólnie z dr Piotrem Wierzbińskim wygłosili wykład pt. „Dlaczego depresja jest chorobą ustrojową”.

Docent Siwek omówił szczegółowo obszary patofizjologii wspólne dla depresji i chorób somatycznych, takie jak zaburzenia hormonalne (w tym nadmierna aktywacja osi stresu), aktywacja odpowiedzi zapalnej, stres oksydacyjny, pobudzenie układu współczulnego, które wskazują na to, iż zaburzenia afektywne tak naprawdę są stanami ogólnomedycznymi, a nie izolowanymi od reszty ciała patologiami ośrodkowego układu nerwowego. Zwrócił również uwagę na wzajemny negatywny wpływ depresji i chorób somatycznych (zwłaszcza chorób układu krążenia, czy schorzeń przebiegających z bólem) na leczenie i przebieg obydwu stanów chorobowych. Na koniec poruszył kwestię bezpieczeństwa stosowania leków psychotropowych w chorobach somatycznych, a także podał przykłady sytuacji, kiedy to leki niepsychiatryczne mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu psychicznego, w tym obniżenia nastroju. Wątki poruszone przez doc. Siwka rozwinął dr Wierzbiński, szeroko omawiając wpływ czynników środowiskowych i społecznych – w tym różnorakich stresorów – na rozwój zarówno depresji jak i chorób somatycznych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
Co to jest somatyzacja?
31 grudnia 2021

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica