Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Skuteczność leków przeciwdepresyjnych – aktualne podsumowanie wyników badań

W leczeniu depresji jednobiegunowej stosuje się cały szereg leków przeciwdepresyjnych. Wybór farmakoterapii zależy od wielu czynników, na przykład:

  • obraz kliniczny depresji u danego pacjenta i jego indywidualne preferencje,
  • obecność ewentualnych zaburzeń współistniejących, czynników ryzyka, obciążeń i chorób, przyjmowane inne leki,
  • wiedzy lekarza psychiatry w zakresie skuteczności i tolerancji poszczególnych leków.

Dla oceny tych ostatnich parametrów Cipriani i wsp. opublikowali w tym roku przegląd systematyczny 522 wiarygodnych badań z randomizacją (łącznie 116 477 pacjentów), dotyczących leczenia depresji (poprzednia analiza autorów ukazała się prawie 10 lat temu – od tego czasu wprowadzono nowe leki przeciwdepresyjne, a ponadto ukazało się wiele wartościowych badań klinicznych). W obecnej analizie uwzględniono badania dotyczące m.in.: agomelatyny, amitryptyliny, bupropionu, citalopramu, escitalopramu, klomipraminy, duloksetyny, fluoksetyny, fluwoksaminy, mirtazapiny, paroksetyny, reboksetyny, sertraliny, trazodonu, wenlafaksyny i wortioksetyny.

Czy jedne leki są skuteczniejsze od innych?

Analiza danych pochodzących z tych badań pozwoliła potwierdzić przewagę leków przeciwdepresyjnych nad placebo, zarówno pod względem skuteczności, jak i prawdopodobieństwa uzyskania remisji (całkowitego ustąpienia objawów i powrotu do funkcjonowania sprzed zachorowania). Autorzy odnotowali ponadto, iż leki prawdopodobnie skuteczniejsze od innych to: agomelatyna, amitryptylina, escitalopram, mirtazapina, paroksetyna, wenlafaksyna oraz wortioksetyna. Natomiast lekami o najkorzystniejszym profilu działań niepożądanych i tolerancji okazały się: agomelatyna, citalopram, escitalopram, fluoksetyna, sertralina i wortioksetyna. Wydaje się zatem, że antydepresanty o najkorzystniejszej relacji skuteczność/tolerancja to: escitalopram, agomelatyna i wortioksetyna.

Autorzy przeglądu systematycznego zwrócili jednak uwagę, że omawiane dane należy traktować ostrożnie, gdyż w codziennej praktyce klinicznej (w porównaniu z warunkami w trakcie badań klinicznych) mogą występować dodatkowe czynniki wpływające na skuteczność i tolerancję leków. Z kolei z punktu widzenia praktyki klinicznej, należy pamiętać o pozostałych czynnikach mających znaczenie przy wyborze leku przeciwdepresyjnego, jak choćby wspomniane na początku osobiste uwarunkowania pacjenta i jego preferencje.

Opracował  lek. Paweł Brudkiewicz na podstawie A. Cipriani i wsp. The Lancet, 2018.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica