Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na krajowym kongresie psychiatrycznym

W dniach 25 i 26 maja w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski Kongres „Psychiatria Nieoczywista”. Na program kongresu złożyły się wykłady i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Poszczególne sesje wykładowe oparte były o prezentacje trudnych i niejednoznacznych przypadków lub problemów klinicznych.

Jednym z ekspertów zaproszonych do udziału w kongresie był specjalista Centrum Dobrej Terapii dr hab. n. med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Agomelatyna w kontekście nowoczesnych zasad doboru leczenia przeciwdepresyjnego”. Na przykładzie mechanizmów działania oraz właściwości farmakologicznych agomelatyny – jednego z najnowszych leków przeciwdepresyjnych – oraz jej porównania w innymi lekami przeciwdepresyjnymi, dr hab. Marcin Siwek omówił najważniejsze dylematy związane z wyborem strategii farmakoterapeutycznej u pacjenta z rozpoznaniem depresji. Są to: trudności z badaniem i porównywaniem skuteczności leków, wpływ nastawienia emocjonalnego pacjenta do leków na ich skuteczność, rola działań niepożądanych po lekach oraz lęku pacjentów prze tymi działaniami w zjawisku przedwczesnego i nieplanowanego przerywaniu leczenia oraz dobór leków do przeciwwskazań wynikających ze współwystępujących chorób somatycznych i leczenia ogólnomedycznego.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica