Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Myśli samobójcze u pacjentów z diagnozą padaczki – wyniki polskiego badania.

Padaczka jest chorobą, w przebiegu której bardzo często pojawiają się pojedyncze objawy depresyjne oraz istnieje znacznie podwyższone ryzyko rozwoju pełnoobjawowej depresji. Według niektórych badaczy objawy depresyjne zgłasza nawet 30–60% pacjentów. Kliniczną depresję można natomiast rozpoznać u ok. 8–48% (średnio 30%) pacjentów, przy czym większe wskaźniki dotyczą pacjentów z padaczką: cięższą, nieleczoną lub leczoną nieskutecznie.

W związku z powyższym bardzo ważnym zagadnieniem klinicznym jest kwestia rozpowszechnienia związanych z symptomatyką depresyjną myśli samobójczych wśród pacjentów z diagnozą padaczki. Szacuje się bowiem, że rozpowszechnienie zachowań i myśli samobójczych u osób z diagnozą padaczki może być nawet 4–10-krotnie większe niż w populacji ogólnej.

Grupa polskich naukowców z Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ (a w tym pracujący w Centrum Dobrej Terapii: dr hab. n. med. Marcin Siwek) oraz Katedry i Kliniki Neurologii CMUJ w Krakowie, przeprowadziła obserwację, której celem była ocena częstości występowania myśli samobójczych oraz ich potencjalnych czynników ryzyka u pacjentów chorujących na padaczkę. Analizą objęto grupę 301 chorych. Myśli samobójcze stwierdzono u 30 (10%) pacjentów. Podgrupa z myślami samobójczymi w porównaniu do pozostałych osób charakteryzowała się istotnie statystycznie wyższą średnią wieku oraz większym odsetkiem pacjentów z częstymi napadami drgawkowymi. Co więcej, prawie wszyscy pacjenci (93,3%) u których stwierdzano myśli samobójcze przekroczyli próg 11 punktów w Inwentarzu Depresji Becka, sugerujący obecność depresji. Ryzyko występowania myśli samobójczych było tym większe, im większe było nasilenie objawów depresyjnych. Podwyższone ryzyko występowania myśli samobójczych u badanych pacjentów związane było ponadto ze stosowaniem niektórych leków.

Badania te potwierdzają konieczność wnikliwej obserwacji stanu psychicznego osób cierpiących na epilepsję oraz zachowanie czujności diagnostycznej w kwestii rozwoju objawów depresyjnych i towarzyszących im myśli samobójczych.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Neurologia i Neurochirurgia Polska.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa