Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Cierpienie psychiczne zwiększa ryzyko zgonu

Niekorzystny związek między cierpieniem psychicznym (na przykład pod postacią objawów lękowych lub depresyjnych) a ogólnym stanem zdrowia jest dobrze znany. Już od dawna domniemywano, że problemy psychiczne mogą niekorzystnie wpływać również na długość życia.

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii w oparciu o dobór losowy uczestników z populacji ogólnej (≥35 r.ż.) analizie poddano dane pochodzące od 68 222 osób.

U osób doświadczających cierpienia psychicznego (np. objawy depresyjne lub lekowe) stwierdzono (w porównaniu z osobami niedoświadczającymi go): o 20% większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i prawie o 30% większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i z przyczyn zewnętrznych oraz o nieco ponad 40% większe ryzyko zgonu z powodu nowotworu złośliwego (to ostatnie tylko u osób doświadczających nasilonego cierpienia).

Wyniki te potwierdzają rezultaty wcześniejszych badań (obejmujących jednak mniejsze liczby uczestników) i pozwalają na postawienie wniosku, że specjalistyczna pomoc psychologiczna i psychiatryczna nie tylko pozwalają na poprawę samopoczucia ale też zapewniają redukcję ryzyka śmierci z wymienionych powodów.

Opracowano na podstawie: T.C. Russ, E. Stamatakis, M. Hamer i wsp. Association between psychological distress and mortality: individual participant pooled analysis of 10 prospective cohort studies; British Medical Journal, 2012.

Przeczytaj również:
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
Co to jest kontrakt terapeutyczny?
4 kwietnia 2022

Co to jest kontrakt terapeutyczny? To umowa między pacjentem, a psychoterapeutą określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób leczenia w ramach... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica