Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja u pacjentów chorujących na padaczkę

Osoby chorujące na padaczkę częściej doświadczają depresji niż obserwuje się to w populacji ogólnej. Jej rozpowszechnienie w tej grupie pacjentów wynosi 13-36,5%, a w przypadku pacjentów z padaczką oporną na leczenie – nawet 54%. Depresja w przebiegu padaczki przyczynia się w sposób istotny do obniżenia jakości życia pacjentów oraz pogarsza wyniki leczenia obydwu współwystępujących schorzeń.
Niestety – depresja u osób z padaczką często pozostaje nierozpoznana, a co za tym idzie nie jest w ogóle leczona lub jest leczona niewłaściwie. Powyższe dane stały się inspiracją do przeprowadzenia badania dotyczącego rozpowszechnienia oraz czynników ryzyka depresji u osób z padaczką w grupie polskich pacjentów ambulatoryjnych. Badanie takie zostało przeprowadzone przez naukowców z Katedry Neurologii oraz Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, (jednym z członków zespołu badawczego był specjalista Centrum Dobrej Terapii – dr. n. med. Marcin Siwek).
Wykazano, że w grupie 289 pacjentów leczonych z powodu różnych typów padaczki, aż u 29% występowała depresja. Głównymi czynnikami jej rozwoju w przebiegu padaczki okazały się być: duża częstość napadów padaczkowych, wiek pacjenta (ryzyko wzrastało wraz z wiekiem) oraz stosowanie niektórych leków mogących przyczyniać się do rozwoju depresji (np. beta-blokery, hormony sterydowe, flunaryzyna, preparaty zawierające niektóre hormony płciowe). Powyższe wyniki, które niedawno zostały opublikowane w czasopiśmie Neuropsychiatric Disease and Treatment, wskazują na potrzebę rzetelnego badania osób z diagnozą padaczki w kierunku obecności objawów depresyjnych (oraz spełniania kryteriów rozpoznania epizodu depresji).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Depresja – jak zapobiegać? Nakarm swój umysł

Codziennie karmimy nasze ciała, a co z naszymi umysłami? Jeśli istnieje zła dieta dla ciała, to czy można źle odżywiać…...

Zamknij