Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wpływ zaburzeń osobowości na relacje międzyludzkie – wykład naszej specjalistki na UTW

W dniu 18 stycznia 2018 roku nasza specjalistka, lek. med. Agnieszka Rybak  wygłosiła na Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Akademia Prądnicki Senior” wykład pt. „Zaburzenia osobowości w wieku dojrzałym – życie, rodzina, relacje”.

Tematyką prelekcji był wpływ zaburzeń osobowości na relacje międzyludzkie i codzienne funkcjonowanie w życiu rodzinnym oraz zawodowym. Zwrócono uwagę na potrzebę terapii takich pacjentów w celu poprawy komfortu oraz jakości życia ich samych, jak również ich rodzin, a także efektywniejszego leczenia towarzyszących chorób somatycznych jak i psychicznych.

Wykład odbył się przy pełnej sali. Słuchacze byli bardzo zaciekawieni i zainteresowani tematyką, żywo reagowali na poruszane zagadnienia, a po zakończeniu mieli wiele pytań.

Wydarzenie to wpisuje się w trwającą od kilku lat współpracę naszego Centrum z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, szerząc rzetelną wiedzę i sprzyjając aktywizacji oraz poprawie jakości życia seniorów.
lek. med. Agnieszka Rybak

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czym jest przeniesienie?
3 grudnia 2013

Co to jest przeniesienie? Przeniesienie można określić jako zjawisko występujące w procesie psychoterapii, w ramach którego pacjent/klient nieświadomie przelewa... »

Czym jest narcyzm?
29 maja 2012

Narcyzm jest cechą osobowości charakteryzującą się wyolbrzymionym poczuciem „doniosłości” własnej osoby oraz znaczenia własnych umiejętności. Ludzie z cechami... »