Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Leczenie bezsenności – ryzyko udaru związane z długotrwałym stosowaniem zolpidemu

Zolpidem (nazwy handlowe: Zolpic, Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Noxizol, Onirex, Polsen, Sanval, Stilnox, ZolpiGen, Zolsana) jest jednym z popularniejszych leków stosowanych u osób z bezsennością. Lek ten zarejestrowany do krótkotrwałego leczenia bezsenności (do ok. 4 tygodni), i w tym zakresie jego skuteczność i bezpieczeństwo są potwierdzone w badaniach. Niestety często bywa również stosowany długoterminowo, co nie jest uzasadnione ani z punktu widzenia efektywności leczenia, ani jego bezpieczeństwa.

W badaniach odnotowano, że długotrwałe stosowanie zolpidemu zwiększa ryzyko różnych powikłań, w tym udaru mózgu. Szczególnie narażone w tym zakresie są osoby, u których z bezsennością współwystępują: choroby kardiologiczne i nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca i hiperlipidemia. Podejrzewa się, że ten niekorzystny wpływ zolpidemu wynika z jego działania nasilającego bezdech senny (który sam w sobie jest ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu). Niebezpieczeństwo takie dotyczy też innych leków nasennych i trzeba je brać pod uwagę, zwłaszcza podczas leczenia osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka omawianego powikłania.

Gdy stosowanie zolpidemu się przedłuża i nie można go odstawić (np. z powodu nawrotu objawów zaburzeń snu), wskazana jest dokładna diagnostyka bezsenności, w celu ustalenia jej przyczyn i wdrożenia bezpieczniejszych oraz skuteczniejszych metod leczenia, najlepiej o przyczynowym charakterze.

Przeczytaj również:
Jak dbać o zdrowie po udarze mózgu?
12 listopada 2012

Udar mózgu może powodować rozliczne objawy oraz jest przyczyną istotnej i często nieodwracalnej niesprawności. Niekiedy podczas zachorowania ujawniają się także... »

Przyczyny udaru mózgu i sposoby zapobiegania
12 listopada 2012

Udar mózgu (tzw. wylew lub apopleksja) jest chorobą, a właściwie grupą chorób, w których dochodzi do nagłego i nieodwracalnego uszkodzenia części mózgu na skutek... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Współpraca naukowo-dydaktyczna Centrum Dobrej Terapii z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych – nowe wykłady naszych specjalistów

Z przyjemnością informujemy, że w kurs online „Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej”, zorganizowany w ramach Copernicus College przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, we współpracy…...

Zamknij