Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Łatwiejsze diagnozowanie ADHD u dorosłych – publikacja polskiej wersji kwestionariusza DIVA 2.0

W marcu 2016 roku miało miejsce bardzo istotne wydarzenie z punktu widzenia diagnozowania ADHD u dorosłych. Dzięki ogromowi pracy (non profit) włożonej przez specjalistę Centrum Dobrej Terapii, lek. Pawła Brudkiewicza oraz dr. n. med. Rafała Jaeschke, ukazało się pierwsze polskojęzyczne tłumaczenie DIVA 2.0 – wywiadu diagnostycznego ADHD u dorosłych. Tłumaczenie kwestionariusza DIVA było możliwe dzięki wsparciu redakcji czasopisma Medycyna Praktyczna – Psychiatria oraz DIVA Foundation. Tym samym język polski stał się 19-tym językiem na świecie, w którym można przeprowadzić badanie za pomocą DIVA.

Wywiad Diagnostyczny ADHD u Dorosłych (DIVA) to jeden z głównych kwestionariuszy do diagnozowania Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych. Został opracowany w 2010 r. w Holandii przez J.J.S. Kooij i M.H. Francken i jest oparty na kryteriach DSM-IV. Według tej klasyfikacji postawienie diagnozy ADHD u osoby dorosłej powinno być poprzedzone ustaleniem, czy symptomy były obecne zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym. W miarę możliwości, informacje powinny zostać zebrane również od osób, które znały pacjenta jako dziecko (np. rodzice). W trakcie wywiadu kolejno przytaczane są konkretne przykłady realnych zachowań z przeszłości i teraźniejszości. Ma to na celu ułatwienie oceny, czy dany objaw (będący kryterium rozpoznania ADHD) występował/występuje w dzieciństwie/w wieku dorosłym. Oprócz samych objawów ocenia się ich wpływ na funkcjonowanie w pięciu kluczowych obszarach życia: funkcjonowanie w pracy/w szkole, w stosunkach z bliskimi i rodziną, w interakcjach społecznych, w czasie wolnym/hobby oraz samoocena/wiara w siebie. Omawiany wywiad diagnostyczny jest cennym uzupełnieniem psychiatrycznego badania specjalistycznego.

W najbliższym czasie planowane będą prace walidacyjne nad polską wersją kwestionariusza DIVA.

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica