Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Centrum Dobrej Terapii współfundatorem dostępu do artykułu o ADHD u dorosłych w ScienceDirect

Centrum Dobrej Terapii współfinansuje bezpłatny dostęp online do artykułu “Europejskie wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia dorosłych z ADHD (aktualizacja)”. Artykuł opublikowano w prestiżowym serwisie ScienceDirect – specjalista Centrum Dobrej Terapii, Paweł Brudkiewicz, jest współautorem publikacji.

Oryginalny tytuł publikacji to “Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD”. Jest ona zbiorem informacji na temat potwierdzonych badaniami klinicznymi metod diagnozy i pracy z dorosłymi cierpiącymi na ADHD. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości na temat choroby. Wśród autorów znajduje się dwójka polskich specjalistów: Rafał Jaeschke i Paweł Brudkiewicz.

ADHD jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych pojawiających się w dzieciństwie i utrzymujących się do dorosłości, a nawet późnej starości. Mimo to, w wielu krajach europejskich diagnoza ADHD nie jest stawiana tak często, jak powinna. Z tego powodu wielu dorosłych cierpiących na ADHD nie otrzymuje odpowiedniej i efektywnej pomocy.

Fundacja The European Network Adult ADHD i Europejskie Stowarzyszenie Psychiatryczne stawiają sobie za cel zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy na temat ADHD u osób dorosłych – nie tylko w Europie, ale także poza nią. Artykuł, do którego dostęp współfinansuje Centrum Dobrej Terapii, przedstawia stanowisko 63 ekspertów i odpowiada na następujące pytania. Jakie są kliniczne objawy ADHD u dorosłych? Jak w prawidłowy sposób zdiagnozować ADHD u dorosłych? A także: jak efektywnie leczyć dorosłych z ADHD?

ADHD jest chorobą, która utrzymuje się całe życie. Brak wiedzy na jej temat i wykluczenie z nią związane, znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie pacjentów i przyczyniają się do ich cierpienia. Edukacja na temat przebiegu choroby, prawidłowa diagnostyka i leczenie ADHD powinny stanowić ważny punkt kształcenia psychologów, psychiatrów i innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Obecny stan wiedzy, bazujący na wieloletnim doświadczeniu i potwierdzony wieloma badaniami klinicznymi pozwala na efektywne leczenie ADHD.

Przeczytaj również: