Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Kwasy tłuszczowe omega-3 w leczeniu ADHD u dzieci

Autorzy amerykańscy dokonali przeglądu wyników wiarygodnych badań z ich metaanalizą, aby ocenić wpływ podawania preparatów kwasów tłuszczowych omega-3 na nasilenie objawów ADHD u dzieci.

Łącznie analizą objęto dane 699 dzieci z ADHD, które w ramach badań klinicznych otrzymywały suplementację preparatami kwasów tłuszczowych omega-3. Wykazano, że postępowanie to zapewniało niewielką, ale istotną statystycznie poprawę w zakresie objawów ADHD (największe znaczenie prawdopodobnie miał kwas eikozapentaenowy jako składnik preparatów).

We wnioskach autorzy odnotowali, że podawanie preparatów kwasów omega-3 (zwłaszcza zawierających duże stężenie kwasu eikozapentaenowego) daje niewielkie korzyści w leczeniu ADHD u dzieci, które choć były istotne statystycznie, jednak były zarazem mniejsze niż korzyści związane z obecnie zalecaną farmakoterapią przy użyciu leków psychostymulujących lub atomoksetyny. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo duże bezpieczeństwo podawania kwasów tłuszczowych omega-3, badacze sugerują aby dzieciom z ADHD podawać (oprócz standardowych leków) odpowiednio dobrane kwasy tłuszczowe omega-3 jako leczenie uzupełniające.

Opracowano na podstawie: Omega-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptomatology: Systematic Review and Meta-Analysis; Michael H. Bloch i Ahmad Qawasmi, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, October 2011.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa