Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Gimnastyka pomaga w leczeniu depresji

Jak sugerują wyniki badań – aktywność fizyczna (przede wszystkim w postaci regularnie stosowanego programu ćwiczeń) może mieć działanie przeciwdepresyjne. Mechanizm takiego działania jest wielopoziomowy. Aktywność fizyczna wpływa m.in. na hamowanie procesów patofizjologicznych leżących u podłoża rozwoju epizodu depresyjnego (np. zjawiska zapalne, stres oksydacyjny będący wynikiem uszkadzającego działania wolnych rodników) oraz aktywację i wzmacnianie procesów warunkujących wychodzenie z depresji (np. neurogeneza i neuroplastyczność, zmiany w zakresie wydzielania serotoniny). Ponadto przeciwdepresyjny wpływ ćwiczeń fizycznych może wynikać z doświadczania przez pacjenta subiektywnego poczucia sprawczości i efektywności oraz podnoszenia samooceny. Niebanalne znaczenie mogą mieć również: aktywizacja, poprawa poczucia ogólnego zdrowia i obrazu własnego ciała oraz socjalizujący efekt zajęć sportowych. Trening dodatkowo pomaga w zapobieganiu lub zwalczaniu schorzeń towarzyszących chorobom psychicznym, takim jak nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny.

Podsumowując, regularne i umiarkowane ćwiczenia fizyczne, mogą stanowić tanią, nieszkodliwą i dostępną dla każdego formę, wspomagania podstawowego (leki, psychoterapia) programu leczenia depresji .

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Co to jest somatyzacja?
2 grudnia 2013

Definicja pojęcia somatyzacji Termin somatyzacja wywodzi się z języka greckiego (somatikos – cielesny, związany z ciałem). Oznacza tendencję do doświadczania i... »

Geriatryczna skala oceny depresji
28 czerwca 2012

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku... »

Skala depresji Becka
6 czerwca 2012

Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych... »